Επίσκεψη στο Μουσείο ελιάς

Επίσκεψη  στο Μουσείο ελιάς

Οι μαθητές των Δ΄ και ΣΤ΄ τάξεων επισκέφτηκαν το Μουσείο ελιάς στους Γόννους μαζί με τους δασκάλους στα πλαίσια προγράμματος του τμήματος Δ2΄ με θέμα <<Η ελιά φωνάζει Ελλάδα>>.
Οι μαθητές των Δ΄ και ΣΤ΄ τάξεων είχαν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν πολιτισμικά τον πολύτιμο καρπό της ελιάς αλλά και να εξοικειωθούν με τις παραδοσιακές τεχνικές και επεξεργασίες της ελιάς.

    Η δασκάλα
Ζήσκου Ελένη

20151216_122349 20151216_122342 20151216_122321