Ο εθελοντισμός φωλιάζει στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

Η Δ/ντρια και οι εκπ/κοί του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου θέλουν να ευχαριστήσουν την οικογένεια Φουσκαρίνη Ειρηναίου για τη σημαντική δωρεά στο σχολείο, ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η ενέργεια αυτή φανερώνει την ευαισθησία για τα παιδιά μας καθώς και τις συνθήκες μόρφωσης. Πρωτοβουλίες τέτοιου είδους συμβάλλουν θετικά στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε τους αυριανούς πολίτες, με όλα τα εφόδια.
Τέτοιες ενέργειες βοηθούν, ιδιαίτερα σε δύσκολες συνθήκες, το έργο των εκπαιδευτικών του σχολείου μας και αποτελούν ελπιδοφόρο παράδειγμα.

Είμαστε ευγνώμονες
Η Δ/ντρια και οι εκπ/κοί
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου