Η πυραμίδα της υγιεινής διατροφής

Οι μαθητές του Β1 ζωγραφίζουν την πυραμίδα της υγιεινής διατροφής και τοποθετούν τις κατάλληλες εικόνες που βρίσκουν στο Διαδίκτυο.

B1-BASILHS (1)
Orientation: 1
« 1 από 10 »