Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα

Tο σχολείο μας συμμετείχε για μια ακόμη χρονιά (https://codeweek.eu/events) στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα (Europe Code Week, https://codeweek.eu/). Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο. Οι Read More …