Ανακοίνωση – Εγγραφές Ά τάξης

1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  Α΄ τάξης για το σχολικό έτος 2019-2020

α. Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο   οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

δ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης   Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Οι αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος  2019-2020

θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019.

Ημέρες και ώρες εγγραφής:

Δευτέρα:  11.30  –  13.00

Τρίτη:        08.30  –  11.30

Τετάρτη:   11.00  –  13.00

Πέμπτη:    11.00  –  13.00

Παρασκευή:  11.00  –  13.00

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί :  Κοντογιάννης Ιωάννης

                                              Ζήσκου Ελένη