Δ1 και Δ2 Κολάζ (Εργασία στο μάθημα της Πληροφορικής)