Δωρεά λογοτεχνικών βιβλίων

Ευχαριστούμε θερμά το απερχόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου  Γονέων και Κηδεμόνων για τη δωρεά αξιόλογων λογοτεχνικών βιβλίων στο σχολείο μας. Τα βιβλία αυτά θα αξιοποιηθούν κατάλληλα καθώς το στο σχολείο μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη.

Τέτοιου είδους ενέργειες συμβάλλουν θετικά στο παιδαγωγικό μας έργο και είναι παράδειγμα προς μίμηση!

Με εκτίμηση

Οι μαθητές/τριες, οι εκπ/κοί και η Δ/ντρια