Εγγραφές – Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  Α΄ τάξης  για το σχολικό έτος 2020-2021

α. Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο   οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ.  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

δ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης   Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Οι αιτήσεις εγγραφών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος  2020-2021

θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020.

Ημέρες και ώρες εγγραφής:

Δευτέρα:  09.00  –  12.00

Τρίτη:        09.00  –  12.00

Τετάρτη:   09.00  –  12.00

Πέμπτη:    09.00  –  12.00

Παρασκευή:  09.00  –  12.00

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί :  Κοντογιάννης Ιωάννης

                                                 Ζήσκου Ελένη