Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για την ΣΤ2 τάξη του σχολικού έτους 2017-2018 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου

Το μεράκι, η εντατική δουλειά και η αξιέπαινη  προσπάθεια των μαθητών της ΣΤ2 τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου  και του καθηγητή πληροφορικής κ. Ζιώγα Βάιου  οδήγησαν  στην κατάκτηση της Εθνικής Ετικέτας Ποιότητας στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning με θέμα «International Scratch Challenge#2»    με το οποίο ασχολήθηκαν κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2017-18.

Το eTwinning είναι μια Ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.

“Το έργο μας-το πρόγραμμά μας”

Το διεθνές πρόγραμμα «International Scratch Challenge#2» έφερε σε επαφή διάφορες τάξεις σε όλο τον κόσμο. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν  σε 3 προκλήσεις προγραμματισμού. Οι χώροι ανταλλαγής και επικοινωνίας τούς επέτρεψαν  να ανακαλύψουν τους πολιτισμούς τους, να συγκρίνουν τις γνώσεις τους και τελικά να εργαστούν και να παράγουν μαζί ψηφιακά έργα. Κοινή γλώσσα ήταν η γλώσσα προγραμματισμού  Scratch του υπολογιστή, ενώ παράλληλα τα παιδιά επικοινώνησαν και στην αγγλική γλώσσα.