Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Oδηγός μαθητή για τη σύνδεση με την ψηφιακή τάξη

Οδηγίες για τους μαθητές, για την σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πλατφόρμα Cisco Webex

Ο οδηγός έχει τεχνικά στοιχεία που πρέπει ο μαθητής να εφαρμόσει για τη σύνδεση του στην ψηφιακή τάξη.

Δείτε τον οδηγό