ΙΣΤΟΡΙΑ: Κλασικά χρόνια

Συνεχίζουμε την επανάληψη στην Ιστορία με την ενότητα: Κλασικά χρόνια

Περσικοί πόλεμοι: πατήστε εδώ

Ο “Χρυσός Αιώνας” πατήστε εδώ

ΠΕΛΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: πατήστε εδώ

Είναι επανάληψη για δύο εβδομάδες. Μητσού Δωροθέα