Καλή Σχολική Χρονιά! (Αγιασμός σχ. έτους 2017-2018)

Σας πληροφορούμε ότι, ο Αγιασμός της έναρξης του σχολικού έτους 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί στις 11/9/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.

Μετά το πέρας του Αγιασμού, οι μαθητές/μαθήτριες θα μπουν στις αίθουσες διδασκαλίας τους για μια πρώτη συνάντηση με τις δασκάλες/δασκάλους τους. Στη συνέχεια θα δοθούν τα βιβλία στους μαθητές.

Ευχόμαστε σε όλους σας Καλή Σχολική Χρονιά!

Από τη Δ/νση του Σχολείου