Οδηγίες ρομπότ ποδοσφαιριστή

Πατήστε εδώ   ή για το νέο εδώ για δείτε το πρόγραμμα του Scratch