Λογαριασμοί μαθητών ΣΤ τάξης στο ΠΣΔ

Οι μαθητές των τμημάτων ΣΤ1 και ΣΤ2 που είχαν δημιουργήσει email στο ΠΣΔ δεν χρειάζεται να κάνουν εγγραφή.

Με το όνομα χρήστη και των κωδικό που ήδη έχουν μπορούν να συνδεθούν στο https://eclass.sch.gr/ και να επιλέξουν/εγγραφούν στα μαθήματα της τάξης τους.