Μη διεξαγωγή μαθημάτων

Τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν θα διεξαχθούν από
18.9.2023 μέχρι και 22.9.2023 λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ