Συμβουλές για εύρυθμη και αποτελεσματική τηλεκπαίδευση

  • Kρίνεται σκόπιμο οι μαθητές/τριες να συνδέονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων,για την υλοποίηση δοκιμών (μικρόφωνο, εικόνα, ήχος κλπ.) ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ομαλή υλοπίησή τους.
  • Το όνομα χρήστη (username) κάθε μαθητή /τριας προτείνεται να έχει τη μορφή: πρώτα τα τρία πρώτα γράμματα του επωνύμου και μετά ολόκληρο το όνομα του/της, με ελληνικούς μικρούς χαρακτήρες. Ο μαθητής με όνομα π.χ. Αντωνόπουλος Απόστολος θα φαίνεται ως «Αντ. Απόστολος». Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προτείνεται να είναι εικονική, της μορφής aa@aa.com.
  • Συστήνεται η χρήση ακουστικών με ενσωματωμένο μικρόφωνο, για την εξασφάλιση καλής ποιότητας ήχου χωρίς επιστροφή των ηχείων καθώς και την αποφυγή μετάδοσης ήχων από το ευρύτερο περιβάλλον.
  • Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της ομιλίας άλλου προσώπου κατά τη διάρκεια των δικτυακών μαθημάτων είναι παράνομη και επισύρει αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ενημερωτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε και τις παρακάτω βιντεοπαρουσιάσεις, που δημιούργησε η εκπαιδευτικός Πληροφορικής κα Μαρκέλλα Σουρία, για τους μαθητές: