Το eTwinning στο σχολείο μας

Το eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. Προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές κ.λ.π.) που εργάζεται σε σχολείο, σε μία από τις Eυρωπαϊκές χώρες, που λαμβάνουν μέρος, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας εκμάθησης της Ευρώπης.

Η δράση eTwinning προωθεί τη σχολική συνεργασία στην Ευρώπη, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για τα σχολεία.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του ΣΤ2 συμμετέχουν στο έργο International Scratch Challenge#2.  Στο έργο λαμβάνουν μέρος σχολεία από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Στα πλαίσια του έργου παρουσίασαν την πρώτη εργασία που αφορούσε την παρουσίαση του σχολείου τους. Για να δείτε τις εργασίες τους πατήστε εδώ