Τσάντα στο σχολείο 2019-2020 Ημερομηνίες

Ημερομηνίες για το σχολικό έτος 2019-2020

Παρασκευή   27/09/2019

Παρασκευή  04/10/2019

Παρασκευή  18/10/2019

Παρασκευή  01/11/2019

Παρασκευή  15/11/2019

Παρασκευή  29/11/2019

Παρασκευή  13/12/2019

Παρασκευή  10/01/2020

Παρασκευή  24/01/2020

Παρασκευή  07/02/2020

Παρασκευή  21/02/2020

Παρασκευή  06/03/2020

Παρασκευή  20/03/2020

Παρασκευή  24/04/2020

Παρασκευή  08/05/2020

Παρασκευή  22/05/2020

Παρασκευή  05/06/2020