Είμαστε διαφορετικοί και μας αρέσει

Οι μαθητές-τριες της Α΄τάξης εργάστηκαν για να μπορέσουν να πουν δυνατά ότι «Είμαστε διαφορετικοί και μας αρέσει». Η διαφορετικότητα είναι φυσική, την αποδεχόμαστε και αναδεικνύουμε την ομορφιά της και τη μοναδικότητά της.