Ιστορία σχολείου

Το 1ο Δημοτικό σχολείο Τυρνάβου ιδρύθηκε το 19…..,