Η σημασία των γονέων στη ζωή ενός παιδιού

Ενημέρωση και ομιλία, εν συνεχεία προηγούμενων δράσεων σχετικά με την ενδοσχολική βία και το bullying, πραγματοποίησε το 1ο Δημοτικό σχολείο του Τυρνάβου με θέμα «Η σημασία των γονέων στη ζωή ενός παιδιού» και απευθυνόταν σε γονείς και κηδεμόνες της Α’ και Β’ Τάξης. Η εν λόγω δράση διοργανώθηκε από το Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό, την Κοινωνική Λειτουργό Τ.Υ. κα Παναγιωτίδου Χριστίνα και την Εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, κα Καρρά Ευαγγελία.

Ως στόχοι στο πρώτο επίπεδο εντάσσονται οι παράγοντες που κινητοποιούν τους γονείς να εμπλακούν στην ζωή των παιδιών τους (προσωπικά κίνητρα, προσκλήσεις για συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών), στο δεύτερο επίπεδο συμπεριλαμβάνονται οι αντιλήψεις των γονέων για τους μηχανισμούς της γονεϊκής εμπλοκής (ενθάρρυνση του παιδιού, στρατηγικές και πρακτικές, ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς του παιδιού, παροχή εκπαίδευσης από τους γονείς προς το παιδί) και τέλος, στο τρίτο επίπεδο περιγράφονται οι ακόλουθες ιδιότητες των μαθητών που οδηγούν σε καλύτερες επιδόσεις (μαθητική αποτελεσματικότητα, εσωτερικό κίνητρο για μάθηση, χρήση της αυτορρυθμιστικής στρατηγικής των μαθητών, αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς).

Τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια κρίνεται απολύτως αναγκαία καθώς και η συμμετοχή των γονέων στις δράσεις και το έργο μιας σχολικής μονάδας, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αποτελεσματικότητά της. Η αξιοποίηση της επίδρασης αυτής, μπορεί να επηρεάσει άμεσα την πραγματοποίηση των στόχων της σχολικής μονάδας, προς όφελος των μαθητών της. Για το λόγο αυτό απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση, τόσο από το οικογενειακό, όσο και από το σχολικό περιβάλλον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και εύστοχα τυχόν προβληματικές καταστάσεις, αλλά και για να αξιοποιηθούν πληροφορίες για το καλό των παιδιών. 

 Τέλος, παραθέτουμε το ενημερωτικό υλικό της παρουσίασης μας.