Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α’ τάξη Δημοτικού

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2024-2025 ξεκινούν από 1 μέχρι 20 Μαρτίου 2024  έπειτα από τηλεφωνική προ συνεννόηση με τη Δ/νση του σχολείου.

Για την εγγραφή των μαθητών (μαθητές που γεννήθηκαν από 1/1/2018 έως και 31/12/2018) και εφόσον ανήκουν στα όρια της περιφέρειας του σχολείου προσκομίζονται:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης  Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘΑ.
  2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού, (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας.
    Αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται: λογαριασμός ΔΕΚΟ (στο όνομα ενός γονέα)
  5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου/ Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
  6. Αίτηση γονέα/ κηδεμόνα για εγγραφή στην Α΄ τάξη.
  7. Αίτηση / δήλωση φοίτησης στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Από τη Δ/νση του Σχολείου