Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 22ης Δεκεμβρίου 2014 αποτελείται από:
Γκίμας Δημήτρης, Πρόεδρος
Σαντίκης Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος
Ταμπάρη Βασιλική, Γραμματέας
Γκατζηρούλης Δημήτρης, Ταμίας
Χριστοδούλου Μάχη, Μέλος
Τζουχάλας Βασίλης, Μέλος
Καλαμπούκα Χάιδω, Μέλος

Στόχος του Δ.Σ. είναι να δραστηριοποιήσει όλες τις δυναμικές που υπάρχουν στην πόλη και το νομό, ώστε να επιτύχει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα για τη βελτίωση του σχολείου σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλιστικά μέσα.