Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

Ενημέρωση  γονέων-κηδεμόνων των μαθητών/τριών σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Παρακαλώ διαβάστε τα παρακάτω ενημερωτικά φυλλάδια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Ασφαλής εκπαίδευση εξ αποστάσεως

Ασφαλής εργασία εξ’ αποστάσεως

Συμβουλές χρήσης του Διαδικτύου

Γενικές συμβουλές