Μια πινελιά απ’ τα παλιά!

Μια ακόμα γωνιά σχολικής ζωής.

Παλιά σχολικά βιβλία, αναγνωστικά, ιστορίας, γεωγραφίας, φυσικής πειραματικής, θρησκευτικών.
Δίσκοι βυνιλιου 33 και 45 στροφών, μαζί και το παλιό πικάπ.
Όργανα πειραμάτων μιας άλλης σχολικής περιόδου..
Ασπρόμαυρες φωτογραφίες με αναμνήσεις από το 1ο Δημοτικό στο σχολικό κτήριο στον Άγιο Γεώργιο..
Πολύτιμο αρχειακό υλικό με πληροφορίες για την ιστορία του σχολείου..
Το παλιό ραδιόφωνο..
Εργασίες μαθητών και μαθητριών που πέρασαν από το σχολείο..
Τεχνικά εποπτικά μέσα παλιάς χρήσης (επιδιασκόπια, σλάιτς)..
Χάρτες με τον σπάνιο πλέον κλασικό χάρτη των 4 εποχών, να δεσπόζει στη γωνία μας, μαζί με το παλιό ξύλινο θρανίο, ξυπνώντας μνήμες..

Αυτή είναι η γωνιά σχολικής ζωής του σχολείου μας, που ευελπιστούμε στην πορεία να γίνει για τους μαθητές και τι μαθήτριες σημείο αναφοράς για τη σύνδεση του παλιού με το νέο.

Η προσπάθεια αυτή έρχεται ως συνέχεια της υλοποίησης το Μουσείου Σχολικής Ζωής στο σχολικό κτήριο Πλατανουλίων, στο πλαίσιο προγράμματος πολιτιστικού ενδιαφέροντος το 2014 και της υλοποίησης αντίστοιχης γωνιάς σχολικής ζωής, στο Δημοτικό Σχολείο Βερδικούσιας, στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ το 2018.