Σχολική βία & Σχολικός Εκφοβισμός

Το ζήτημα της σχολικής βίας ή σχολικού εκφοβισμού αποτελεί ένα έντονο κοινωνικό και εκπαιδευτικό φαινόμενο. έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές καθώς και τα μέλη του σχολικού συστήματος, δηλαδή τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Συχνά οι γονείς βιώνουν σύγχυση αναφορικά με το τι είναι σχολική βία και σχολικός εκφοβισμός , ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και πώς διαφοροποιούνται από το απλό πείραγμα.

Είναι γεγονός ότι εάν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, αποτελέσουν θετικά και υγιή πρότυπα για τα παιδιά τότε έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σε σημαντικό βαθμό στην αποτροπή περιστατικών σχολικής βίας & σχολικού εκφοβισμού