Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρναβου για το Σχολικό Έτος 2022-2023 . Διαβάστε την έκθεση στον παρακάτω σύνδεσμο:

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023